کد خبر: 13 زمان انتشار: 20:00:38 - 1397/09/20
فصلنامه دانشجویی دریچه معماری، با موضوع تهران، شماره ۳، بهار و تابستان ۹۷

فصلنامه دانشجویی «دریچه ی معماری»
شماره سوم؛ بهار و تابستان ۹۷
موضوع این شماره: تهران
تعداد صفحات: ۱۴۲
قیمت: ۵/۰۰۰ تومان

صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: فاطمه سبحانی/ سردبیر و ویراستار: مهزاد سادات حیدریان

فهرست مطالب شماره­ سوم:
• سرمقاله

• همراه با فعالان عرصه کار و آموزش
– گفتگو با دکتر شاهین حیدری

• گفتارها
– بازتاب معماری و خیابان های شهر تهران در ادبیات معاصر
– ام‌القری
– ردپای خیابان‌ها و بناهای تهران در ادبیات معاصر
– تهران آنقدرها هم مرده نیست

• دیدگاه ها
– تهران زیباتر است یا لندن؟
– طهران و رویدادهایش
– شخصیت‌شناسی تهران
– از نابسامانی آتلیه های مسکونی تا معماری شهر
– تهران از دریچه‌ی سینما
– بازی بزرگ جستاری از حیات ذهنی یک دانشجوی معماری ساکن تهران
– دیدگاه موسیقیایی به تهران همراه با کاوه آفاق
– از پلان تا سکانس شهر
– داستا‌های شهر غربت
– بومی سازی و نیاز سنجی شهری
– جراحی‌های پلاستیک بر چهره‌ی شهر

• آشنایی با مشاهیر معماری
– تویو ایتو
– ژان نوول

 راهگذار
– تهران – گذر

• اسکیس ها
– تهران صد سال بعد به قلم تصویر


ارسال نظر


رویداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.