کد خبر: 276 زمان انتشار: 14:42:26 - 1397/12/29
معرفی کتاب پاره‌های هنر، معماری و شهر

کتاب «پاره‌های هنر، معماری و شهر » با گردآوری و برگردان «ناصر فکوهی» توسط انتشارات کتابکده کسری با همکاری انتشارات انسان شناسی منتشر شده است.

به گزارش پایگاه " اخبار معماری "، مجموعه متون کتاب «پاره‌های هنر، معماری و شهر» در کنار هم و در تداخل با هم، موقعیتی متناقض‌نما (پارادوکسیکال) را در یک حوزه نظری به نمایش می‌گذارند؛ موقعیت و

چشم‌اندازی از واقعیت‌ِ نگرش‌ها در این پارادایم که درک کنیم چگونه و چرا باید در مفاهیم و مباحثی چون فضا، معماری، هنر و ادبیات، برداشت‌ها و تحلیل‌های گوناگون را شناخت و از آن مهم‌تر آن‌ها را در

زمان‌ها و مکان‌ها و چارچوب‌های فکری متفاوت به یکدیگر و با اندیشه‌های بیرون از آن‌ها پیوند زد.

این پارادایم شامل شکستن وحدت صوری و الزام‌آور ساخت متن در یک زمان و مکان و نگرش یکسان (چه با یک مؤلف چه با چند مؤلف) و حرکت به سوی گرد هم آوردن نظرات، نظریه‌پردازان و نگرش‌هایی

است که به موضوع یا یک پهنه‌ی موضوعی نسبتاً واحد، نگاه‌ها و تحلیل‌هایی گوناگون دارند و در پی القای نظر و تفسیری خاص از واقعیت نبوده بلکه بر آن هستند که هر خواننده بنا بر ساختارهای ذهنی و

کارکردهای کنشگرانه خود از مجموعه، برداشتی کند که برایش به صورت متنی کامل یا بخش‌هایی از متن قابل استفاده شود. وحدت و انسجام موضوعی و پارادایمی در اینجا از طریق گرد آوردن تنوع

نگرش‌ها حاصل می‌شود.

حوزه نظری در این کتاب را می‌توان «هنر» در عام‌ترین معنای آن تعریف کرد: در پهنه‌ای که از هنرهای تجسمی آغاز می‌شود و تا هنرهای تصویری و نمایشی و ادبیات و شعر و خلاقیت زبانی تداوم می‌یابد؛

هرچند تأکید بیشتر بر معماری و شهرسازی و هنرهای تجسمی است، اما زبان و ادبیات و خلاقیت‌هایی که بیشتر قالب متن را به خود می‌گیرند نیز مد نظر بوده است.

کتاب «پاره‌های هنر، معماری و شهر» تألیف «ناصر فکوهی» از سوی انتشارات کتابکده کسری با همکاری انتشارات انسان‌شناسی در ۱۲۸ صفحه توسط انتشارات کسری با همکاری انتشارات انسان شناسی منتشر شده است.

منبع: مهر


ارسال نظر


رویداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.