کد خبر: 2808 زمان انتشار: 19:47:23 - 1403/03/20
گزارش تصویری اختصاصی پایگاه "اخبار معماری" از: خانه کمپانی تبریز

خانه کمپانی در داخل کوچه کمپانی قرار گرفته و دارای دو در ورودی دریک راستاست که یکی به اندرونی و دیگری به بیرونی راه دارد.

به گزارش پایـگاه " اخـبــار معـمـاری  " این خانه در داخل کوچه کمپانی قرار گرفته و دارای دو در ورودی دریک راستاست که یکی به اندرونی و دیگری به بیرونی راه دارد و دارای سر در آجرکاری شده است. این بنا دارای دو طبقه است. حیاط بیرونی دارای باغچه و حوض سنگی است.
این خانه متعلق به خانواده کمپانی بوده است که از دیرباز با اروپا و روسیه دادوستد داشته اند
بنای خانه کمپانی در دوره قاجار به صورت اندرونی و بیرونی ساخته شده است. محوطه حیاط به صورت قاب بندی دور تا دور حیاط  اجرا شده است. ورودی حیاط بیرونی دارای هشتی است. نمای حیاط بیرونی در دوره پهلوی الحاق شده و پایه های به صورت قوس و پله های حلزونی در دو طرف به صورت قرینه ساخته شده است.
هم اکنون این خونه به عنوان بنیاد ملی نخبگان مورد استفاده قرار می گیرد.

 


ارسال نظر


رویداد

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.