کد خبر: 335 زمان انتشار: 02:01:10 - 1398/03/10
یادداشت باز آفرینی شهری عامل ارتقا کیفیت زندگی

این روزها بازآفرینی شهری به بحث مهم رسانه ها تبدیل شده است که لزوم اجرای آن باعث ارتقای کیفیت زندگی و شهر نشینی خواهد بود.

بازآفرینی شهری را میتوان طرح و نوعی اقدام جامع جهت از بین بردن و حل مشکلات شهری عنوان کرد که در نتیجه به پیشرفت پایدار اجتماعی، محیطی، کالبدی و اقتصادی در شهرها منجر خواهد شد. دستاوردها و نتایج بازآفرینی شهری فراتر از نتایج توسعه شهری، نوسازی شهری و باز زنده سازی شهری می باشد. بطور کلی بازآفرینی شهری باعث ارتقای کیفیت زندگی می شود.

اصول باز زنده سازی شهری را میتوان در راه حل های دقیق و منظم علمی در حل مشکلات پیش روی شهری، اصلاح چند جانبه بافت کالبدی شهری ،منعطف بودن در برابر مسائل پیش بینی نشده خلاصه کرد.

در طول سالیانی که از عمر شهر ها گذشته است مشکلات مختلفی گریبانگر شهر ها بوده است که میتوان تحلیل های چند بعدی را بر آنها داشت. مشکلات شهری گریبانگر اقشار مختلف شهر از جمله مردم و مسئولین خواهد بود که  رفع آنها از دلایل الزام اجرای طرح بازآفرینی شهری است.

در کشورمان نیز طرح بازآفرینی شهری به تازگی آغاز شده است که بر اساس این طرح ۱۰ درصد از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بازسازی خواهند شد.

برنامه ریزی شده بر اساس این طرح تا پایان برنامه ششم توسعه نیمی از مخله های هدف این طرح مشتمل بر ۱۳۳۴ مخله با پوشش حدود ۹ میلیون نفر بازسازی شود.

سید کمال هاشمی

کارشناس ارشد معماری


ارسال نظر


رویداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.