کد خبر: 78 زمان انتشار: 23:46:59 - 1397/10/04
انتشار دوماهنامه معمار، شماره 112، آذر و دی 1397

ویژه‌نامه جایزه معمار 97

فهرست مطالب

گزارش داوری
|- جایزه معمار 97

برندگان
|- گروه مسكوني تك‌واحدي
|- گروه مسكوني آپارتماني
|- گروه بازسازي
|- گروه عمومي

تقديرشدگان
|- گروه مسكوني تك‌واحدي
|- گروه عمومي

نامزدها
|- گروه مسكوني تك‌واحدي
|- گروه مسكوني آپارتماني
|- گروه بازسازي
|- گروه عمومي

نيمه‌نهايي
|- گروه مسكوني تك‌واحدي
|- گروه مسكوني آپارتماني
|- گروه بازسازي
|- گروه عمومي


ارسال نظر


رویداد
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ می باشد.